Mazda 2

Mazda 2

฿ 800.00

มัดจำ 3000 บาท

ให้บริการเช่ารถจากสนามบินสุราษฎร์ธานีในราคาย่อมเยาว์ และมีการบริการอย่างเป็นกันเองสะดวก สบาย และแถมประกันชั้น 1 ทุกคัน