เงื่อนไขการให้บริการ

ลูกค้าสามารถจองรถคันที่ชอบผ่านทางไลน์ด้วยการแอดไอดี การสแกนคิวอาร์โค้ด หรือทางเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการบริการ

รายละเอียด คุณสมบัติของผู้เช่าและเอกสารที่ทางผู้ให้บริการต้องการ ระบุไว้ด้านล่าง

คลิกที่ภาพเพื่อกดโทรออก หรือแอดไลน์

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ผู้เช่ารถต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

2. ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. เงินประกัน : 3,000.- บาท (คืนรถคืนเงินประกัน)

4. รถที่จองหน้าเว็บไซต์รวมประกันชั้น 1 แล้ว

5. ผู้เช่าตกลงใช้รถมีค่าโอนจอง 500 บาท พร้อมทั้งแจ้งวันเวลาเดินทาง ไป และ กลับ ทางเราจะดำเนิน การส่งใบจอง และล็อคคิวไว้ให้

เอกสารสำหรับการเช่ารถ

1. สำเนาบัติรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)

2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่